top 3 failed investments cryptocurrency bitcoin

My Top 3 Investments that Made me Poor (Avoid Doing the Same Mistake)


You’re not going to be rich just by working your ass off 40 hours a week. You need to make the right investments. I already turned 22 this year, which is a little disappointing because…

Read More...

Utang ng Utang si Crush


Nabasa ko dati na isang topic na hinahanap ng nabisita dito sa JPNYPSY ay “Paano pag utang ng utang si crush?” Bakit kasi magkakagusto ka dun pa sa may financial problems eh. Pero kidding aside,…

Read More...

Ang Pera ni P’noy ay Parang Play Money


Gusto ko ng pera, pero hindi masyadong click saken yung design ng bagong pera. Bukod sa bumata yung mga historical figures na nakalagay dun sa bill at medyo awkward yung pagkakalagay ng mga Philippine National…

Read More...